TERMÍN 24-25.05.2024 JE MOMENTÁLNE NAPLNENÝ. POČKAJTE PROSÍM NA ZVEREJNENIE ĎALŠIEHO TERMÍNU. Až po zverejnení nového termínu, bude spustené ďalšie prihlasovanie. Nový termín budeme vedieť až po skončení májového kurzu.

O kurzoch

Názov kurzu: Tréning Fonematického Uvedomovania podľa D.B. Eľkonina. Predgrafémová a grafémová etapa - základný kurz

Aktuálny termín: 24-25/05/2024 

TERMÍN JE MOMENTÁLNE NAPLNENÝ. POČKAJTE PROSÍM NA ZVEREJNENIE ĎALŠIEHO TERMÍNU. 

Až po zverejnení nového termínu, bude spustené ďalšie prihlasovanie. Ďalší termín nie je ešte stanovený. 

Nový termín budeme vedieť až po skončení májového kurzu.

Potvrdenie registrácie: Odpoveď na registráciu nie je vygenerevaná automaticky systémom. Vašu registráciu potvrdíme do 7 dní.

Miesto konania: Bratislava, presné miesto kurzu vám bude zaslané v emali 

Cena: 199€

Pokyny k platbe: vám budú zaslané po naplnení termínu, v emaili obdržíte faktúru aj s termínom splatnosti 

Pre koho: Kurz je určený pre pedagogických pracovníkov - učitelia ZŠ a MŠ, špeciálni pedagógovia, logopédi, psychológovia, vychovávatelia, asistenti pedagóga, študenti pedagogických odborov, resp. posúdime individuálne v prípade nutnosti

Forma: iba prezenčná

Dĺžka kurzu: 2 dni, zvyčajne od 8:30 do cca 16:00

Lektorky: Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PaedDr. Zita Sümegiová

Cieľ kurzu:

  • predgrafémová a grafémová etapa
  • hlbšie pochopenie jazykových mechanizmov čítania a písania ako nevyhnutného predpokladu pre čítanie
  • naučiť sa pracovať s metodikou Eľkonina u detí predškolského a mladšieho školského veku, u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, s odkladom školskej dochádzky a inými vývinovými poruchami

Po ukončení kurzu vám bude vystavený certifikát o absolvovaní kurzu.

Na konci kurzu k certifikátu dostanete potvrdenie o účasti na kurze pre zamestnávateľa. 

V prípade, že si chcete zakúpené publikácie vyzdvihnúť na kurze, ktorého sa zúčastníte -  zvoľte možnosť "osobný odber na kurze"

Ďalšie informácie, spôsob platby, presné miesto konania kurzu vám budú zaslané v emaili po úspešnej registrácii.

Kapacita kurzu je obmedzená.

V prípade naplnenia termínu, môžete byť náhradník a budete kontaktovaný, keď sa niektorí z účastníkov odhlási.

Prihlásenie na kurz

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz